Nasorg fooie GrR-3

REGISTRASIEFOOI

 • ’n Registrasiefooi van R200, plus die eerste maand se betaling, is betaalbaar wanneer u kind aanvaar word by die Nasorg. Geen uitsondering kan gemaak word nie.
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na charlotte@dvprep.co.za, of per faks na 021 975 2943.

BETALING VAN FOOIE

 • Maandelikse paaiemente is VOORUITBETAALBAAR vanaf 1 Jan – 1 Okt 2020.
 • Bankbesonderhede:
  Durbanville Voorbereidingskool Trust
  ABSA Durbanville
  Rekeningnommer:  4050 677 455
  Takkode: 632 005
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na fin@dvprep.co.za
 • Navrae: Wilma Kotze (021-975-1125), verkieslik per bg. epos adres

2020 NASORG FOOIE: GRAAD R

GRAAD R VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 10 800.00 R 5 400.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 080.00 R 540.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 10 160.00 R 5 080.00
Korting (met eenmalige betaling) R 640.00 R 320.00

2020 NASORG FOOIE: GRAAD 1-3

GRAAD 1-3 VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 12 600.00 R 6 300.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 260.00 R 630.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 11 850.00 R 5 950.00
Korting (met eenmalige betaling) R 750.00 R 350.00

AD-HOC FOOIE: NASORG

Alle Grade Voldag (- 18H00) Halfdag (- 15h00)
Alle Grade R 80 R 55