Nasorg: Algemene Reëls

1. ALGEMEEN

Leerders wat nasorg verlaat: Ouers van leerders wat die Nasorg verlaat moet asseblief skriftelik ‘n maand kennis gee. Kennisgewings word aan die Nasorghoof gestuur. Indien nie, sal ouers finansieël verpligtend gehou word.

Afhaal van leerders: Ouers moet hul kinders persoonlik afhaal by die betrokke klas en die registers moet geteken word. Geen leerder mag deur ’n ander persoon afgehaal word nie.

2. REGISTRASIE

 • Jaarlikse registrasie is van toepassing, maar die registrasiefooi is egter slegs van toepassing op die eerste jaar.
 • Die eerste maand se fooie moet betaal word, voor ‘n leerder Nasorg mag bywoon.
 • Betalings slegs perelektroniese fondsoorplasing (geen kontant word by die skool ontvang nie)

3. NASORG-URE (Belangrik!)

Nasorg is net gedurende skoolkwartale oop en is gesluit gedurende skoolvakansies en op publieke vakansiedae.

Ure: Maandag tot Vrydag:

VOLDAG HALFDAG
Gr.R 12:45 – 18:00 Gr.R 12:45 – 15:00
Gr.1 13:15 – 18:00 Gr.1 13:15 – 15:00
Gr.2 13:30 – 18:00 Gr.2 13:30 – 15:00
Gr.3 13:45 – 18:00 Gr.3 13:45 – 15:00

LET WEL: Ouers word gevra om streng by Nasorg-ure te hou.

 • Eerste oortreding: Halfdag Nasorgleerder se ouers ontvang ‘n waarskuwing
 • Tweede oortreding: die Halfdag Nasorgleerder word beskou as ‘n Voldag Nasorgleerder
 • Eerste oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: ouers ontvang ‘n waarskuwing.
 • Tweede oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: nasorgleerder word geskors uit Nasorg

4. AFHAAL VAN LEERDERS

 • Leerders moet by hul onderskeie klaskamers afgehaal word.
 • Die register moet deur die persoon wat die leerder afhaal geteken word.
 • Geen blaas van toeters voor die hekke asseblief.
 • Stel asseblief u kind se onderwyseres per brief of telefonies in kennis sou iemand anders as uself u kind by Nasorg kom afhaal.
 • GEEN parkering sal op die Nasorg-terrein toegelaat word nie.

5. FINANSIES

Nasorgfooie is vooruitbetaalbaar op/voor die 1ste dag van elke maand, Februarie tot November. Geen leerder sal toegelaat word om Nasorg by te woon indien sy/haar rekening agterstallig is nie.

Bankbesonderhede:
ABSA DURBANVILLE
Rekeningnommer: 4050677 455
Takkode: 334-810
Verwysing: Leerder se Naam en Van

6. JAARPROGRAM

Maak asseblief seker u vergewis uself van die inhoud van ons jaarprogram.

7. NUUSBRIEF

‘n Nuusbrief met hoogtepunte en gebeurtenisse by Nasorg word kwartaalliks gepubliseer.

8. D6 KOMMUNIKEERDER

Bly ingelig en ontvang die jongste skoolnuus deur die D6 Kommunikeerder af te laai: KLIK HIER

9. KONTAKBESONDERHEDE

Maak asseblief seker dat ons te alle tye oor u korrekte kontakbesonderhede beskik.

10. LIGTE MIDDAGETE: ( Gr. 1 tot 3 Leerders)

‘n Ligte middagete, sowel as ‘n peuselhappie word elke dag voorsien. Leerders nuttig hul middagete by ‘n tafel en daar word daagliks klem gelê op hoflikheid en goeie maniere.

Indien u vir u kind ekstra peuselhappies wil inpak, vermy asseblief die volgende:

 • lekkergoed
 • verwerkte meelprodukte soos koek/koekies
 • te veel sout (aartappelskyfies)

Ons beveel die volgende aan:

 • neute
 • vrugte / droë vrugte
 • groentestokkies
 • slaaie
 • gesonde broodjies
 • Pro-Vita’s
 • koue vleise
 • gekookte eiers

11. BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Die Nasorgpersoneel sal verseker dat leerders hul buitemuurse aktiwiteite bywoon, maar kan nie die leerders vergesel nie. Ouers moet die Nasorgpersoneel inlig oor leerders se buitemuurse aktiwiteite en die tye daarvan.

12. HUISWERK

Alhoewel huiswerk middae by Nasorg gedoen word, bly dit die verantwoordelikheid van die ouer. Elke leerder moet sy/haar eie skryfbehoeftes hê. Slegs leerders met geldige verskoningsbriewe van hul ouers sal van huiswerkklas verskoon word. Leerders se volle samwerking word tydens huiswerkklas verwag.

13. UITSTAPPIES

‘n Vrywaringsvorm moet vir elke uitstappie voltooi word. Die tydige terugstuur van vrywaringsvorms word altyd waardeer.

14. NASORGREëLS

 • Respek – betoon respek teenoor alle personeel, ander leerders asook skooleiendom
 • Geen hardlopery of geskreeu in die gange of badkamers
 • Sorg altyd dat die badkamers netjies is wanneer jy dit verlaat
 • Geen vuil taal sal geduld word nie
 • Geen aggresiewe speletjies mag gespeel word nie
 • Geen rommelstrooi
 • Gemerkte speelgoed mag slegs op VRYDAG skooltoe gebring word. Let asseblief daarop dat alle speelgoed op eie risiko skooltoe gestuur word.
 • Geen voorwerpe wat liggaamlike leed kan veroorsaak sal toegelaat word nie

15. DISSIPLINE

Wanneer ‘n leerder klasse ontwrig en daar dissiplinêre probleme ondervind word, sal die volgende stappe geneem word:

 • Die Nasorg-onderwyseres spreek die probleem aan
 • As die probleem nie in die klas opgelos kan word nie, sal die leerder se ouers en die Nasorghoof in kennis gestel word.
 • Indien nodig, sal die Skoolhoof en die Beheerliggaam geraadpleeg word vir evaluasie en/of ontslag

Dit is baie belangrik dat daar ‘n goeie verhouding bestaan tussen ‘n leerder se huis en Nasorg.