Selfoon- en Selfoonhorlosie Beleid

Die gebruik van selfone en/of selfoonhorlosies (smart watches) sal nie tydens skoolure toegelaat word nie. Leerders moet hierdie items in hulle skooltasse bêre. Geen selfoonhorlosies of selfone mag tydens skooltyd, nasorg of sportoefeninge/wedstryde gebruik word nie. Dit word benadruk dat die skool op geen manier aanspreeklik gehou sal word indien ‘n leerder sy/haar selfoon en/of selfoonhorlosie verplaas of verloor nie. Die leerder bring dit dus op eie risiko! Sou ‘n leerder ‘n selfoon of selfoonhorlosie in skooltyd gebruik, terwyl dit verbied word, sal dit tydelik vanuit die leerder se besit geneem word en in ‘n plek van veilige bewaring gehou word tot aan die einde van die dag. Gedurende skoolure kan die sekretaresse gekontak word en die boodskap sal via die kantoor na die klas aan die betrokke leerder gestuur word.