Durbanville Voorbereidingskool

Beheerliggaam

2021 – 2024

Mnr Arno Nel

Voorsitter Bemarking en Fondsinsameling

Mnr Erik van der Vyver

Ondervoorsitter / Fisiese geriewe

Mnr Ferdinand Cloete

TESOURIER

Adv Minette Treurnicht (Gerber)

Regsaangeleenthede

Mnr Waldo Kemp

Bemarking & Fondsinsamelings

Mnr Gustav Bothma

Menslike Hulpbronne

Mev Adél Mostert

Skoolhoof

Mev Linda Range

Adjunkhoof

Mev Sienie Cornelissen

OPVOEDER

Mev Mia Theunissen

Opvoeder

Mev Adéle Jansen van Vuuren

OPVOEDER

Mev Elize Walters

Nie Opvoeder

Korrespondensie aan die Beheerliggaam word deur die sekretaresse hanteer.
info@dvprep.co.za