Durbanville Voorbereidingskool

ONS SKOOLFONDS

Gebruik asseblief die onderstaande skakels om PDF dokumente rakende skoolfonds af te laai.

Skoolfonds 2024:
Graad R (Afrikaans)

Skoolfonds 2024:
Graad R (Engels)

Skoolfonds 2024

Graad 1-3 (Afrikaans)

Skoolfonds 2024:
Graad 1-3
(Engels)

Debietorder
Magtiging

(Afrikaans)

EFT Betalings
(Afrikaans)

EFT Betalings
(Engels)

Nasorg Fooie
2024

(Afrikaans/Engels)