Durbanville Voorbereidingskool

WELKOM BY NASORG

Ons Durbies se tweede tuiste.

Die Nasorg vir Graad 1 tot 3 word gehuisves in die klasse van die skool.
Die Nasorg vir Graad R word by hulle onderskeie kampusse en speelterreine gehuisves. 
Nasorg is slegs tydens skoolkwartale oop en nie tydens vakansies nie.

Nasorg-kantoor (Administratiewe navrae – Mev Wilma Kotzé): 021 975 1125

Nasorgfooie
2022

algemene inligting

Nasorg is tans slegs beskikbaar tydens skoolkwartale.
Daar is 2 opsies beskikbaar:

 • HALFDAG tot 15H00
 • VOLDAG tot 18H00
GRAAD UITKOMTYD HALFDAG VOLDAG
R 12H45 15H00 18H00
1 13H15 15H00 18H00
2 13H30 15H00 18H00
3 13H45 15H00 18H00

* Leerders word deur Toesighouers by hul klasse gehaal vir Nasorg.

PLEK:
Graad R leerders (Afrikaans)Graad R Speelterrein (Pre-Primêr)
Graad R leerders (Engels)Graad R Engelse kampus (Tienie Louw Sentrum)
Graad 1 leerdersGraad 1 Klasse by die skool
Graad 2 leerdersGraad 1 Klasse by die skool
Graad 3 leerdersGraad 2 Klasse by die skool

Enige navrae kan per e-pos gerig word
aan Wilma Kotze by fin@dvprep.co.za
Tel: 021-975-1125

INSKRYWINGS

Die Nasorg se aansoeke en inskrywings word apart van die Skool s’n gedoen, aangesien ons ‘n aparte entiteit is.

LET WEL: Aanvaarding by die Skool beteken NIE outomatiese lidmaatskap by Nasorg nie.

Inskrywings open: 1 Junie 2022
Inskrywings sluit: 29 Junie 2022

Nasorg Aansoekvorm
2023

Stuur asb. die volgende per e-pos (as 1 dokument in PDF) slegs na die volgende adres:  fin@dvprep.co.za

 1. Volledig voltooide aansoekvorm
 2. Bewys van woonadres
 3. Afskrif van albei ouers se ID-dokumente (beide kante van kaarte)
 4. Afskrif an mediese fonds-kaart (beide kante)
 5. Bewys van aanvaarding by die skool vir 2023 (Nie nodig vir bestaande 2022-leerders nie).

Ouers sal teen 31 Julie in kennis gestel word indien ‘n leerder by die Nasorg aanvaar is.

Die kostes/fooie vir die nuwe jaar sal eers later in die jaar bekend gemaak word (die huidige kostes is op D6 beskikbaar).  Ouers wat in kennis gestel is dat hul aanvaar is by Nasorg, sal ‘n Finansiële Brief ontvang wat onderteken moet word met die nuwe kostestruktuur ingesluit.  ‘n Dagprogram sal ook beskikbaar gestel word. 

FINANSIES

Die huidige jaar se kostestruktuur is beskikbaar op D6.  (Die nuwe jaar se kostestruktuur word eers later in dié jaar bekend gestel.)

Die Nasorg is ‘n aparte entiteit (Trust) met sy eie bankrekening.  Betalings word gedoen na die volgende rekening (NIE die Skool se rekening nie):

Durbanville Voorbereidingskool TRUST
ABSA Durbanville

Takkode: 632 005
Rekeningnr.: 405 067 7455
Verwysing: Rekeningkode + Van

Navrae: fin@dvprep.co.za of 021-975-1125 (Wilma Kotze)

 • Nasorgfooie is streng vooruitbetaalbaar op die 1ste van die maand
 • 10 gelyke betalings vanaf 01 Januarie tot 01 Oktober
 • ‘n Inskrywingsfooi van R400 is betaalbaar vir NUWE inskrywings
 • ‘n R250 registrasiefooi is jaarliks betaalbaar vir BESTAANDE leerders