Durbanville Voorbereidingskool

WELKOM BY NASORG

Ons Durbies se tweede tuiste.

AANSOEKE 2025

OPEN: 9 Julie 2024SLUIT: 16 Augustus 2024

2025 Aansoekvorm - NASORG

Graad R – Aansoeke 2025

 • Nasorgaansoeke word apart van die skool s’n ingedien.
 • Aanvaarding by die Skool beteken NIE outomatiese toegang by die Nasorg nie.
 • Suksesvolle aansoeke: Dié ouers sal teen 06/09/2024 in kennis gestel word.
 • Onsuksesvolle aansoeke: Dié aansoeke word op ons waglys geplaas.
 • Suksesvolle aansoeke vir Graad R 2025 skuif outomaties na Graad 1 in 2026.
 • Graad R-leerders moet hul eie middagetes inpak.
 • Vakansiesorg beskikbaar. 

GRAAD 1 tot 3 – Aansoeke vir 2025

 • Nasorgaansoeke word apart van die skool s’n ingedien.
 • Aanvaarding by die Skool beteken NIE outomatiese toegang by die Nasorg nie.
 • Suksesvolle aansoeke: Dié ouers sal teen 06/09/2024 in kennis gestel word.
 • Onsuksesvolle aansoeke: Dié aansoeke word op ons waglys geplaas.
 • 2025 Lede: Bestaande lede skuif outomaties na 2026.  
 • Neem asb. kennis dat ‘n ligte middagete en versnapering vir Graad 1 tot 3 verskaf word. 
 • Vakansiesorg beskikbaar.

NASORG TYE

Daar is slegs 2 opsies beskikbaar:

 • HALFDAG tot 15H00
 • VOLDAG tot 18H00
 • Toesighouers gaan haal leerders by hul klasse vir Nasorg.
 • Leerders word ook vergesel na sport- & buitemuurse aktiwiteite op die skoolterrein.
GRAAD UITKOMTYD HALFDAG VOLDAG
R 12H45 15H00 18H00
1 13H15 15H00 18H00
2 13H30 15H00 18H00
3 13H45 15H00 18H00

FINANSIES

 • Die Trust is ‘n aparte entiteit met ‘n aparte bankrekening – NIE die Skool s’n nie.
 • Nasorgfooie is STRENG VOORUITBETAALBAAR vóór/teen die 1e van ‘n maand.
 • 10 Gelyke betalings vanaf 1 Januarie tot 1 Oktober 2025.
 • Navrae: Wilma Kotze by fin@dvprep.co.za
 • Registrasiefooi van R400 sal vir nuwe lede gehef word ná aanvaarding

2024 Fooie - NASORG

 • 2025 fooie sal later hierdie jaar beskikbaar wees.