Durbanville Voorbereidingskool

WELKOM BY NASORG

Ons Durbies se tweede tuiste.

applications 2025

OPEN: 9 July 2024CLOSE: 19 July 2024
 • Nasorgaansoeke word apart van die Skool s’n ingedien.
 • Aanvaarding by die Skool beteken NIE outomatiese toegang by die Nasorg nie.
 • Suksesvolle aansoeke: Dié ouers sal teen 31/07/2023 in kennis gestel word.
 • Onsuksesvolle aansoeke: Dié aansoeke word op ons Waglys geplaas.
 • 2024 Lede: Bestaande lede skuif outomaties na 2025.  Let wel, daar moet egter weer aansoek gedoen word. 
 • Neem asb. kennis dat ‘n ligte middagete en versnapering vir Graad 1 tot 3 verskaf word. Graad R-leerders moet hul eie etes inpak.
 • Daar is tans slegs gedurende skoolkwartale nasorg. Die opsie vir vakansiesorg word tans ondersoek.

NASORG TYE

Daar is slegs 2 opsies beskikbaar:

 • HALFDAG tot 15H00
 • VOLDAG tot 18H00
 • Toesighouers gaan haal leerders by hul klasse vir Nasorg.
 • Leerders word ook vergesel na sport- & buitemuurse aktiwiteite op die skoolterrein.
GRAAD UITKOMTYD HALFDAG VOLDAG
R 12H45 15H00 18H00
1 13H15 15H00 18H00
2 13H30 15H00 18H00
3 13H45 15H00 18H00
PLEK:
Graad R leerders (Afrikaans) Graad R Speelterrein (Pre-Primêr)
Graad R leerders (Engels) Graad R Engelse kampus (Tienie Louw Sentrum)
Graad 1 leerders Graad 1 Klasse by die skool
Graad 2 leerders Graad 1 Klasse by die skool
Graad 3 leerders Graad 2 Klasse by die skool

FINANSIES

 • Die Trust is ‘n aparte entiteit met ‘n aparte bankrekening – NIE die Skool s’n nie.
 • Nasorgfooie is STRENG VOORUITBETAALBAAR vóór/teen die 1e van ‘n maand.
 • 10 Gelyke betalings vanaf 1 Januarie tot 1 Oktober 2024.
 • Navrae: Wilma Kotze by fin@dvprep.co.za
 • Registrasiefooi van R400 sal vir nuwe lede gehef word ná aanvaarding.

Nasorg Aansoekvorm
2024

Nasorgfooie 2024