Have a look at what we have been up to in class!

We have been very busy learning, and our academic calendar is in full swing! With social distancing of 1m no longer being enforced, we are grateful that we are now able to return to group teaching. The learners are taught in smaller groups. This allows us to give learners individual attention and necessary consolidation.

Nasorg fooie GrR-3

REGISTRASIEFOOI

 • ’n Registrasiefooi van R200, plus die eerste maand se betaling, is betaalbaar wanneer u kind aanvaar word by die Nasorg. Geen uitsondering kan gemaak word nie.
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na charlotte@dvprep.co.za, of per faks na 021 975 2943.

BETALING VAN FOOIE

 • Maandelikse paaiemente is VOORUITBETAALBAAR vanaf 1 Jan – 1 Okt 2020.
 • Bankbesonderhede:
  Durbanville Voorbereidingskool Trust
  ABSA Durbanville
  Rekeningnommer:  4050 677 455
  Takkode: 632 005
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na fin@dvprep.co.za
 • Navrae: Wilma Kotze (021-975-1125), verkieslik per bg. epos adres

2020 NASORG FOOIE: GRAAD R

GRAAD R VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 10 800.00 R 5 400.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 080.00 R 540.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 10 160.00 R 5 080.00
Korting (met eenmalige betaling) R 640.00 R 320.00

2020 NASORG FOOIE: GRAAD 1-3

GRAAD 1-3 VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 12 600.00 R 6 300.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 260.00 R 630.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 11 850.00 R 5 950.00
Korting (met eenmalige betaling) R 750.00 R 350.00

AD-HOC FOOIE: NASORG

Alle Grade Voldag (- 18H00) Halfdag (- 15h00)
Alle Grade R 80 R 55

Inskrywings

Nasorg-inskrywingsvorms kan slegs by die Nasorg-kantoor afgehaal word. 

’n Registrasiefooi van R200 is betaalbaar wanneer ’n leerder by die Nasorg aanvaar word. Ouers sal in kennis gestel word indien ’n kind by die Nasorg aanvaar is. Let asseblief op dat die bedrag slegs betaalbaar is indien u kind aanvaar is, en nie saam met die voltooide inskrywingsvorm betaal moet word nie.

Navrae: Charlotte Lucas (074 144 2260)
Epos: charlotte@dvprep.co.za

Daaglikse Roetine

1. ONTVANGS

Leerders kom direk na skool na die nasorg toe. Elke leerder word daagliks in die register afgemerk en deur die ouers uitgeteken as hul afgehaal word.

2. TOILET ROETINE

Vir die uittrek van skoolklere en aantrek van iets meer gemaklik. Ouers mag ekstra klere inpak waarin leerders buite kan speel.

3. ETENSTYD BY DIE TIENIE LOUW SENTRUM

Al die nasorg leerders eet by die Tienie Louw Sentrum. Die nasorg voorsien ligte middagmaal aan die Gr 1-3 leerders. Die Gr 1 leerders tydens tydens tweede pouse (12h00) na die nasorg vir etenstyd. Gr 2 en Gr 3 leerders eet na hul badkamer roetine.

4. HUISWERK

Maandae tot Donderdae word huiswerk gedoen in ‘n stil en goed beheerde lokaal. Daar word na Wiskunde, Taal geletterdheid en Lees omgesien. Huiswerk bly die ouers se verantwoordelikheid.

5. BUITE SPEL

Buite spel vind onder toesig plaas op aparte speelgronde. Personeel is elke dag aktief betrokke met toesighouding en speletjies.Leerders is welkom om op Vrydae gemerkte balle, krieketstelle en springtoue na die nasorg saam te bring.

6. BADKAMER ROETINE

Leerders gaan in ‘n groep met beleiding van ‘n toesighouer badkamer toe.

7. PEUSELHAPPIE-TYD

Nasorg verskaf die peuselhappie, geen ongesonde lekkergoed word deur die nasorg aan die leerders voorsien nie. Slegs leerders wat voldag nasorg bywoon, ontvang ‘n ligte peuselhappie.

8. BYWONINGSREGISTER

Leerders pak hul tasse betyds om gereed te wees wanneer die tyd aanbreek om huistoe te gaan. Toesighouers merk weer die registers en ruim op voor 18:00. Ouers moet seker maak dat u en die die verantwoordelike toesighouer die registers uitteken en dat u die nasorg vroegtydig inlig indien iemand anders as u die leerder kom afhaal.

9. NASORG SLUIT OM 18H00

Stiptelikheid is baie belangrik en ons vra dat ouers asb daarby hou. Geen halfdag of voldag leerders word na 18:00 op die perseel toegelaat nie. Ouers sal onmiddelik geskakel word en gevra word om ander reelings te tref.

Nasorg is slegs tydens skoolkwartale oop. Ouers word aangemoedig om vroegtydig reelings te tref vir die skoolvakansies.

Nasorg: Algemene Reëls

1. ALGEMEEN

Leerders wat nasorg verlaat: Ouers van leerders wat die Nasorg verlaat moet asseblief skriftelik ‘n maand kennis gee. Kennisgewings word aan die Nasorghoof gestuur. Indien nie, sal ouers finansieël verpligtend gehou word.

Afhaal van leerders: Ouers moet hul kinders persoonlik afhaal by die betrokke klas en die registers moet geteken word. Geen leerder mag deur ’n ander persoon afgehaal word nie.

2. REGISTRASIE

 • Jaarlikse registrasie is van toepassing, maar die registrasiefooi is egter slegs van toepassing op die eerste jaar.
 • Die eerste maand se fooie moet betaal word, voor ‘n leerder Nasorg mag bywoon.
 • Betalings slegs perelektroniese fondsoorplasing (geen kontant word by die skool ontvang nie)

3. NASORG-URE (Belangrik!)

Nasorg is net gedurende skoolkwartale oop en is gesluit gedurende skoolvakansies en op publieke vakansiedae.

Ure: Maandag tot Vrydag:

VOLDAG HALFDAG
Gr.R 12:45 – 18:00 Gr.R 12:45 – 15:00
Gr.1 13:15 – 18:00 Gr.1 13:15 – 15:00
Gr.2 13:30 – 18:00 Gr.2 13:30 – 15:00
Gr.3 13:45 – 18:00 Gr.3 13:45 – 15:00

LET WEL: Ouers word gevra om streng by Nasorg-ure te hou.

 • Eerste oortreding: Halfdag Nasorgleerder se ouers ontvang ‘n waarskuwing
 • Tweede oortreding: die Halfdag Nasorgleerder word beskou as ‘n Voldag Nasorgleerder
 • Eerste oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: ouers ontvang ‘n waarskuwing.
 • Tweede oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: nasorgleerder word geskors uit Nasorg

4. AFHAAL VAN LEERDERS

 • Leerders moet by hul onderskeie klaskamers afgehaal word.
 • Die register moet deur die persoon wat die leerder afhaal geteken word.
 • Geen blaas van toeters voor die hekke asseblief.
 • Stel asseblief u kind se onderwyseres per brief of telefonies in kennis sou iemand anders as uself u kind by Nasorg kom afhaal.
 • GEEN parkering sal op die Nasorg-terrein toegelaat word nie.

5. FINANSIES

Nasorgfooie is vooruitbetaalbaar op/voor die 1ste dag van elke maand, Februarie tot November. Geen leerder sal toegelaat word om Nasorg by te woon indien sy/haar rekening agterstallig is nie.

Bankbesonderhede:
ABSA DURBANVILLE
Rekeningnommer: 4050677 455
Takkode: 334-810
Verwysing: Leerder se Naam en Van

6. JAARPROGRAM

Maak asseblief seker u vergewis uself van die inhoud van ons jaarprogram.

7. NUUSBRIEF

‘n Nuusbrief met hoogtepunte en gebeurtenisse by Nasorg word kwartaalliks gepubliseer.

8. D6 KOMMUNIKEERDER

Bly ingelig en ontvang die jongste skoolnuus deur die D6 Kommunikeerder af te laai: KLIK HIER

9. KONTAKBESONDERHEDE

Maak asseblief seker dat ons te alle tye oor u korrekte kontakbesonderhede beskik.

10. LIGTE MIDDAGETE: ( Gr. 1 tot 3 Leerders)

‘n Ligte middagete, sowel as ‘n peuselhappie word elke dag voorsien. Leerders nuttig hul middagete by ‘n tafel en daar word daagliks klem gelê op hoflikheid en goeie maniere.

Indien u vir u kind ekstra peuselhappies wil inpak, vermy asseblief die volgende:

 • lekkergoed
 • verwerkte meelprodukte soos koek/koekies
 • te veel sout (aartappelskyfies)

Ons beveel die volgende aan:

 • neute
 • vrugte / droë vrugte
 • groentestokkies
 • slaaie
 • gesonde broodjies
 • Pro-Vita’s
 • koue vleise
 • gekookte eiers

11. BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Die Nasorgpersoneel sal verseker dat leerders hul buitemuurse aktiwiteite bywoon, maar kan nie die leerders vergesel nie. Ouers moet die Nasorgpersoneel inlig oor leerders se buitemuurse aktiwiteite en die tye daarvan.

12. HUISWERK

Alhoewel huiswerk middae by Nasorg gedoen word, bly dit die verantwoordelikheid van die ouer. Elke leerder moet sy/haar eie skryfbehoeftes hê. Slegs leerders met geldige verskoningsbriewe van hul ouers sal van huiswerkklas verskoon word. Leerders se volle samwerking word tydens huiswerkklas verwag.

13. UITSTAPPIES

‘n Vrywaringsvorm moet vir elke uitstappie voltooi word. Die tydige terugstuur van vrywaringsvorms word altyd waardeer.

14. NASORGREëLS

 • Respek – betoon respek teenoor alle personeel, ander leerders asook skooleiendom
 • Geen hardlopery of geskreeu in die gange of badkamers
 • Sorg altyd dat die badkamers netjies is wanneer jy dit verlaat
 • Geen vuil taal sal geduld word nie
 • Geen aggresiewe speletjies mag gespeel word nie
 • Geen rommelstrooi
 • Gemerkte speelgoed mag slegs op VRYDAG skooltoe gebring word. Let asseblief daarop dat alle speelgoed op eie risiko skooltoe gestuur word.
 • Geen voorwerpe wat liggaamlike leed kan veroorsaak sal toegelaat word nie

15. DISSIPLINE

Wanneer ‘n leerder klasse ontwrig en daar dissiplinêre probleme ondervind word, sal die volgende stappe geneem word:

 • Die Nasorg-onderwyseres spreek die probleem aan
 • As die probleem nie in die klas opgelos kan word nie, sal die leerder se ouers en die Nasorghoof in kennis gestel word.
 • Indien nodig, sal die Skoolhoof en die Beheerliggaam geraadpleeg word vir evaluasie en/of ontslag

Dit is baie belangrik dat daar ‘n goeie verhouding bestaan tussen ‘n leerder se huis en Nasorg.

Skoolfonds 2020: Graad R

Hiermee gee ons kennis van skoolfonds 2020.

Die skoolfonds vir die jaar beloop R22 600. U kry die geleentheid om hierdie bedrag as volg te betaal.

Eenmalige Betaling – voor/op 1 Februarie 2020 R22 600.00 minus korting  (– R1 100) = R21 500.00
10 Maandelikse betalings (vanaf 31 Januarie 2020 – 31 Oktober 2020) R2 260.00 voor/op die einde van elke maand
R2 260.00 x 10 = R22 600.00

Bankbesonderhede:

Bank: ABSA Durbanville
Rekeningnommer: 14-10-94-00-74.
Verwysing: Van en Naam van leerder moet voorsien word.

Die skool reël nie aftrekorders nie.

 1. Maandelikse betalings moet voor of op die einde van elke maand geskied. Die eenmalige verminderde betaling sal slegs van toepassing wees indien dit voor/op 1 Februarie 2020 gedoen word en geen korting sal hierna toegestaan word nie.
 2. Pre-primêre onderrig is nie verpligtend nie en u sal dus verantwoordelik gehou word vir die volle skoolfonds bedrag.
 3. LET WEL: Indien ‘n rekening 60 dae agterstallig is en oorhandig word aan die prokureurs, is die volle jaar se uitstaande skoolgelde onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Beide biologiese ouers sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word vir betaling van die uitstaande balans van die jaar se skoolgelde, sowel as vir alle regskostes van die invorderingsproses, op ‘n prokureur en kliënt skaal, rente en invorderingskommissie.
 4. NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE: Alle privaat klasse (Playball en Musiek) se administrasie en finansies word deur die onderskeie persone/instansies self hanteer. GEEN verantwoordelikheid sal deur die Pre-primêre skool aanvaar word nie.

SKOOLFONDSBELEID 2020

 1. Skoolfonds is betaalbaar voor of op die laaste werskdag van ‘n maand. Geen uitsonderings sal gemaak word nie.
 2. Die voorwaardes is soos volg:
  1. Ten volle betaalbaar op 1 Februarie
  2. OF die Beheerliggaam gee die ouer die kans om betalings oor ‘n tydperk van 10 MAANDE te maak vanaf 31 Januarie 2020 tot en met 31 Oktober 2020.
 3. Indien die skoolgeld op of voor 1 FEBRUARIE ten volle betaal word, sal ‘n korting van R1 100.00 toegestaan word.
 4. Maandelikse betalings is op die die laaste werksdag van elke maand betaalbaar.
 5. Kragtens familiereg is ouers GESAMENTLIK en AFSONDERLIK aanspreeklik vir die betaling van skoolgeld, ongeag hulle huwelikstatus.
 6. In die geval van wanbetaling van skoolgeld, hetsy een maand of meer, behou die skool hom die reg om die VOLLE JAAR se skoolfonds van die ouer te eis. Indien hy/sy dit dan nie betaal nie, mag die skool die betaling afdwing deur die volle bedrag, met koste, aan hul prokureurs / invorderaars te oorhandig.
 7. In dié geval sal die skool beide ouers dagvaar, ongeag onderhoud en hofbevele wat tussen die party mag bestaan.
 8. Kragtens Artikel 39 van die S.A. Skolewet, is die partye wat deel het aan hierdie vorm, aanspreeklik vir die betaling van verpligte skoolgeld.
 9. Kragtens Artikel 40 en 41 van die S.A. Skolewet mag die skool die betaling van hierdie verpligte skoolgeld afdwing.
 10. Die skool het die reg om enige inligting oor die ouers ingevolge hulle verpligtinge vir die betaling van skoolgeld te hou en te verwerk, hetsy op rekenaars of andersins.
 11. Die skool mag ‘n kredietnavraag en/of kredietinligtingsnasporing oor die ouers doen deur middel van ‘n kredietinligtingsburo, persone wat as hulle agente optree en/of kredietverleners.
 12. Die skool mag besonderhede oordra oor hoe ouers hulle verpligtinge ten opsigte van die betaling van skoolgeld nagekom het en sodanige inligting deel met ander kredietverleners vir die doel van besluitneming rakende kredietrisikobestuur.
 13. Indien ouers versuim om hulle skoolgeldverpligtinge na te kom, mag die skool die wanbetaling van die ouers by ‘n kredietburo aanmeld. Enige inligting wat aan ‘n kredietburo deurgegee word, sal aan ander kredietverleners beskikbaar gestel word en gebruik word vir die doel van besluitneming rakende kredietrisikobestuur.