Have a look at what we have been up to in class!

We have been very busy learning, and our academic calendar is in full swing! With social distancing of 1m no longer being enforced, we are grateful that we are now able to return to group teaching. The learners are taught in smaller groups. This allows us to give learners individual attention and necessary consolidation.

Nasorg fooie GrR-3

REGISTRASIEFOOI

 • ’n Registrasiefooi van R200, plus die eerste maand se betaling, is betaalbaar wanneer u kind aanvaar word by die Nasorg. Geen uitsondering kan gemaak word nie.
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na charlotte@dvprep.co.za, of per faks na 021 975 2943.

BETALING VAN FOOIE

 • Maandelikse paaiemente is VOORUITBETAALBAAR vanaf 1 Jan – 1 Okt 2020.
 • Bankbesonderhede:
  Durbanville Voorbereidingskool Trust
  ABSA Durbanville
  Rekeningnommer:  4050 677 455
  Takkode: 632 005
 • Stuur asseblief die bewys van betaling per e-pos na fin@dvprep.co.za
 • Navrae: Wilma Kotze (021-975-1125), verkieslik per bg. epos adres

2020 NASORG FOOIE: GRAAD R

GRAAD R VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 10 800.00 R 5 400.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 080.00 R 540.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 10 160.00 R 5 080.00
Korting (met eenmalige betaling) R 640.00 R 320.00

2020 NASORG FOOIE: GRAAD 1-3

GRAAD 1-3 VOLDAG (- 18h00) HALFDAG (- 15h00)
Jaar 2020 R 12 600.00 R 6 300.00
10 Paaiemente (1 Jan – 1 Okt 2020) R 1 260.00 R 630.00
Eenmalige betaling (voor 31 Jan) R 11 850.00 R 5 950.00
Korting (met eenmalige betaling) R 750.00 R 350.00

AD-HOC FOOIE: NASORG

Alle Grade Voldag (- 18H00) Halfdag (- 15h00)
Alle Grade R 80 R 55

Inskrywings

Nasorg-inskrywingsvorms kan slegs by die Nasorg-kantoor afgehaal word. 

’n Registrasiefooi van R200 is betaalbaar wanneer ’n leerder by die Nasorg aanvaar word. Ouers sal in kennis gestel word indien ’n kind by die Nasorg aanvaar is. Let asseblief op dat die bedrag slegs betaalbaar is indien u kind aanvaar is, en nie saam met die voltooide inskrywingsvorm betaal moet word nie.

Navrae: Charlotte Lucas (074 144 2260)
Epos: charlotte@dvprep.co.za

Daaglikse Roetine

1. ONTVANGS

Leerders kom direk na skool na die nasorg toe. Elke leerder word daagliks in die register afgemerk en deur die ouers uitgeteken as hul afgehaal word.

2. TOILET ROETINE

Vir die uittrek van skoolklere en aantrek van iets meer gemaklik. Ouers mag ekstra klere inpak waarin leerders buite kan speel.

3. ETENSTYD BY DIE TIENIE LOUW SENTRUM

Al die nasorg leerders eet by die Tienie Louw Sentrum. Die nasorg voorsien ligte middagmaal aan die Gr 1-3 leerders. Die Gr 1 leerders tydens tydens tweede pouse (12h00) na die nasorg vir etenstyd. Gr 2 en Gr 3 leerders eet na hul badkamer roetine.

4. HUISWERK

Maandae tot Donderdae word huiswerk gedoen in ‘n stil en goed beheerde lokaal. Daar word na Wiskunde, Taal geletterdheid en Lees omgesien. Huiswerk bly die ouers se verantwoordelikheid.

5. BUITE SPEL

Buite spel vind onder toesig plaas op aparte speelgronde. Personeel is elke dag aktief betrokke met toesighouding en speletjies.Leerders is welkom om op Vrydae gemerkte balle, krieketstelle en springtoue na die nasorg saam te bring.

6. BADKAMER ROETINE

Leerders gaan in ‘n groep met beleiding van ‘n toesighouer badkamer toe.

7. PEUSELHAPPIE-TYD

Nasorg verskaf die peuselhappie, geen ongesonde lekkergoed word deur die nasorg aan die leerders voorsien nie. Slegs leerders wat voldag nasorg bywoon, ontvang ‘n ligte peuselhappie.

8. BYWONINGSREGISTER

Leerders pak hul tasse betyds om gereed te wees wanneer die tyd aanbreek om huistoe te gaan. Toesighouers merk weer die registers en ruim op voor 18:00. Ouers moet seker maak dat u en die die verantwoordelike toesighouer die registers uitteken en dat u die nasorg vroegtydig inlig indien iemand anders as u die leerder kom afhaal.

9. NASORG SLUIT OM 18H00

Stiptelikheid is baie belangrik en ons vra dat ouers asb daarby hou. Geen halfdag of voldag leerders word na 18:00 op die perseel toegelaat nie. Ouers sal onmiddelik geskakel word en gevra word om ander reelings te tref.

Nasorg is slegs tydens skoolkwartale oop. Ouers word aangemoedig om vroegtydig reelings te tref vir die skoolvakansies.

Nasorg: Algemene Reëls

1. ALGEMEEN

Leerders wat nasorg verlaat: Ouers van leerders wat die Nasorg verlaat moet asseblief skriftelik ‘n maand kennis gee. Kennisgewings word aan die Nasorghoof gestuur. Indien nie, sal ouers finansieël verpligtend gehou word.

Afhaal van leerders: Ouers moet hul kinders persoonlik afhaal by die betrokke klas en die registers moet geteken word. Geen leerder mag deur ’n ander persoon afgehaal word nie.

2. REGISTRASIE

 • Jaarlikse registrasie is van toepassing, maar die registrasiefooi is egter slegs van toepassing op die eerste jaar.
 • Die eerste maand se fooie moet betaal word, voor ‘n leerder Nasorg mag bywoon.
 • Betalings slegs perelektroniese fondsoorplasing (geen kontant word by die skool ontvang nie)

3. NASORG-URE (Belangrik!)

Nasorg is net gedurende skoolkwartale oop en is gesluit gedurende skoolvakansies en op publieke vakansiedae.

Ure: Maandag tot Vrydag:

VOLDAG HALFDAG
Gr.R 12:45 – 18:00 Gr.R 12:45 – 15:00
Gr.1 13:15 – 18:00 Gr.1 13:15 – 15:00
Gr.2 13:30 – 18:00 Gr.2 13:30 – 15:00
Gr.3 13:45 – 18:00 Gr.3 13:45 – 15:00

LET WEL: Ouers word gevra om streng by Nasorg-ure te hou.

 • Eerste oortreding: Halfdag Nasorgleerder se ouers ontvang ‘n waarskuwing
 • Tweede oortreding: die Halfdag Nasorgleerder word beskou as ‘n Voldag Nasorgleerder
 • Eerste oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: ouers ontvang ‘n waarskuwing.
 • Tweede oortreding deur Voldag Nasorgleerder se ouers: nasorgleerder word geskors uit Nasorg

4. AFHAAL VAN LEERDERS

 • Leerders moet by hul onderskeie klaskamers afgehaal word.
 • Die register moet deur die persoon wat die leerder afhaal geteken word.
 • Geen blaas van toeters voor die hekke asseblief.
 • Stel asseblief u kind se onderwyseres per brief of telefonies in kennis sou iemand anders as uself u kind by Nasorg kom afhaal.
 • GEEN parkering sal op die Nasorg-terrein toegelaat word nie.

5. FINANSIES

Nasorgfooie is vooruitbetaalbaar op/voor die 1ste dag van elke maand, Februarie tot November. Geen leerder sal toegelaat word om Nasorg by te woon indien sy/haar rekening agterstallig is nie.

Bankbesonderhede:
ABSA DURBANVILLE
Rekeningnommer: 4050677 455
Takkode: 334-810
Verwysing: Leerder se Naam en Van

6. JAARPROGRAM

Maak asseblief seker u vergewis uself van die inhoud van ons jaarprogram.

7. NUUSBRIEF

‘n Nuusbrief met hoogtepunte en gebeurtenisse by Nasorg word kwartaalliks gepubliseer.

8. D6 KOMMUNIKEERDER

Bly ingelig en ontvang die jongste skoolnuus deur die D6 Kommunikeerder af te laai: KLIK HIER

9. KONTAKBESONDERHEDE

Maak asseblief seker dat ons te alle tye oor u korrekte kontakbesonderhede beskik.

10. LIGTE MIDDAGETE: ( Gr. 1 tot 3 Leerders)

‘n Ligte middagete, sowel as ‘n peuselhappie word elke dag voorsien. Leerders nuttig hul middagete by ‘n tafel en daar word daagliks klem gelê op hoflikheid en goeie maniere.

Indien u vir u kind ekstra peuselhappies wil inpak, vermy asseblief die volgende:

 • lekkergoed
 • verwerkte meelprodukte soos koek/koekies
 • te veel sout (aartappelskyfies)

Ons beveel die volgende aan:

 • neute
 • vrugte / droë vrugte
 • groentestokkies
 • slaaie
 • gesonde broodjies
 • Pro-Vita’s
 • koue vleise
 • gekookte eiers

11. BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Die Nasorgpersoneel sal verseker dat leerders hul buitemuurse aktiwiteite bywoon, maar kan nie die leerders vergesel nie. Ouers moet die Nasorgpersoneel inlig oor leerders se buitemuurse aktiwiteite en die tye daarvan.

12. HUISWERK

Alhoewel huiswerk middae by Nasorg gedoen word, bly dit die verantwoordelikheid van die ouer. Elke leerder moet sy/haar eie skryfbehoeftes hê. Slegs leerders met geldige verskoningsbriewe van hul ouers sal van huiswerkklas verskoon word. Leerders se volle samwerking word tydens huiswerkklas verwag.

13. UITSTAPPIES

‘n Vrywaringsvorm moet vir elke uitstappie voltooi word. Die tydige terugstuur van vrywaringsvorms word altyd waardeer.

14. NASORGREëLS

 • Respek – betoon respek teenoor alle personeel, ander leerders asook skooleiendom
 • Geen hardlopery of geskreeu in die gange of badkamers
 • Sorg altyd dat die badkamers netjies is wanneer jy dit verlaat
 • Geen vuil taal sal geduld word nie
 • Geen aggresiewe speletjies mag gespeel word nie
 • Geen rommelstrooi
 • Gemerkte speelgoed mag slegs op VRYDAG skooltoe gebring word. Let asseblief daarop dat alle speelgoed op eie risiko skooltoe gestuur word.
 • Geen voorwerpe wat liggaamlike leed kan veroorsaak sal toegelaat word nie

15. DISSIPLINE

Wanneer ‘n leerder klasse ontwrig en daar dissiplinêre probleme ondervind word, sal die volgende stappe geneem word:

 • Die Nasorg-onderwyseres spreek die probleem aan
 • As die probleem nie in die klas opgelos kan word nie, sal die leerder se ouers en die Nasorghoof in kennis gestel word.
 • Indien nodig, sal die Skoolhoof en die Beheerliggaam geraadpleeg word vir evaluasie en/of ontslag

Dit is baie belangrik dat daar ‘n goeie verhouding bestaan tussen ‘n leerder se huis en Nasorg.

Skoolfonds 2020: Graad R

Hiermee gee ons kennis van skoolfonds 2020.

Die skoolfonds vir die jaar beloop R22 600. U kry die geleentheid om hierdie bedrag as volg te betaal.

Eenmalige Betaling – voor/op 1 Februarie 2020 R22 600.00 minus korting  (– R1 100) = R21 500.00
10 Maandelikse betalings (vanaf 31 Januarie 2020 – 31 Oktober 2020) R2 260.00 voor/op die einde van elke maand
R2 260.00 x 10 = R22 600.00

Bankbesonderhede:

Bank: ABSA Durbanville
Rekeningnommer: 14-10-94-00-74.
Verwysing: Van en Naam van leerder moet voorsien word.

Die skool reël nie aftrekorders nie.

 1. Maandelikse betalings moet voor of op die einde van elke maand geskied. Die eenmalige verminderde betaling sal slegs van toepassing wees indien dit voor/op 1 Februarie 2020 gedoen word en geen korting sal hierna toegestaan word nie.
 2. Pre-primêre onderrig is nie verpligtend nie en u sal dus verantwoordelik gehou word vir die volle skoolfonds bedrag.
 3. LET WEL: Indien ‘n rekening 60 dae agterstallig is en oorhandig word aan die prokureurs, is die volle jaar se uitstaande skoolgelde onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Beide biologiese ouers sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word vir betaling van die uitstaande balans van die jaar se skoolgelde, sowel as vir alle regskostes van die invorderingsproses, op ‘n prokureur en kliënt skaal, rente en invorderingskommissie.
 4. NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE: Alle privaat klasse (Playball en Musiek) se administrasie en finansies word deur die onderskeie persone/instansies self hanteer. GEEN verantwoordelikheid sal deur die Pre-primêre skool aanvaar word nie.

SKOOLFONDSBELEID 2020

 1. Skoolfonds is betaalbaar voor of op die laaste werskdag van ‘n maand. Geen uitsonderings sal gemaak word nie.
 2. Die voorwaardes is soos volg:
  1. Ten volle betaalbaar op 1 Februarie
  2. OF die Beheerliggaam gee die ouer die kans om betalings oor ‘n tydperk van 10 MAANDE te maak vanaf 31 Januarie 2020 tot en met 31 Oktober 2020.
 3. Indien die skoolgeld op of voor 1 FEBRUARIE ten volle betaal word, sal ‘n korting van R1 100.00 toegestaan word.
 4. Maandelikse betalings is op die die laaste werksdag van elke maand betaalbaar.
 5. Kragtens familiereg is ouers GESAMENTLIK en AFSONDERLIK aanspreeklik vir die betaling van skoolgeld, ongeag hulle huwelikstatus.
 6. In die geval van wanbetaling van skoolgeld, hetsy een maand of meer, behou die skool hom die reg om die VOLLE JAAR se skoolfonds van die ouer te eis. Indien hy/sy dit dan nie betaal nie, mag die skool die betaling afdwing deur die volle bedrag, met koste, aan hul prokureurs / invorderaars te oorhandig.
 7. In dié geval sal die skool beide ouers dagvaar, ongeag onderhoud en hofbevele wat tussen die party mag bestaan.
 8. Kragtens Artikel 39 van die S.A. Skolewet, is die partye wat deel het aan hierdie vorm, aanspreeklik vir die betaling van verpligte skoolgeld.
 9. Kragtens Artikel 40 en 41 van die S.A. Skolewet mag die skool die betaling van hierdie verpligte skoolgeld afdwing.
 10. Die skool het die reg om enige inligting oor die ouers ingevolge hulle verpligtinge vir die betaling van skoolgeld te hou en te verwerk, hetsy op rekenaars of andersins.
 11. Die skool mag ‘n kredietnavraag en/of kredietinligtingsnasporing oor die ouers doen deur middel van ‘n kredietinligtingsburo, persone wat as hulle agente optree en/of kredietverleners.
 12. Die skool mag besonderhede oordra oor hoe ouers hulle verpligtinge ten opsigte van die betaling van skoolgeld nagekom het en sodanige inligting deel met ander kredietverleners vir die doel van besluitneming rakende kredietrisikobestuur.
 13. Indien ouers versuim om hulle skoolgeldverpligtinge na te kom, mag die skool die wanbetaling van die ouers by ‘n kredietburo aanmeld. Enige inligting wat aan ‘n kredietburo deurgegee word, sal aan ander kredietverleners beskikbaar gestel word en gebruik word vir die doel van besluitneming rakende kredietrisikobestuur.

Begroting 2020

Eerstens baie dankie aan alle ouers wat die Begrotingsvergadering bygewoon het en vir julle ondersteuning om die Begroting vir 2020 goed te keur. Soos bespreek tydens die Begrotingsvergadering, bestaan die verhoging in skoolfooie vir 2020 uit twee gedeeltes naamlik ‘n normale verhoging in die operasionele kostes van die skool en ‘n voorsiening vir kapitaalbesteding. Daar is tydens die vergadering versoek om aan ouers meer inligting te gee rakende die Kapitaalbesteding wat deur die Beheerliggaam onderneem word.

Dit is dalk goed om net weer te bevestig dat daar drie fisiese persele is wat deur verskillende entiteite besit word en deur verskillende liggame bestuur word :

 1. Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr
  Die perseel word besit deur Durbanville Voorbereidingskool Pre-Prim6re Trust en bestuur deur die Beheerliggaam.
 2. Durbanville Voorbereidingskool
  Die perseel word besit deur Wes-Kaap Onderwysdepartement en bestuur deur die Beheerliggaam
 3. Durbanville Voorbereidingskool Trust
  Die perseel waarop die Tienie Louw Sentrum, swembad en grasvelde gebou is word besit deur die Trust en bestuur deur ‘n Raad van Trustees. Die doel van die Trust is om die fasiliteite te verbeter tot voordeel van die Voorbereidingskool en Pre-Primer se leerders.

Daar is noue samewerking tussen die Beheerliggaam en Raad van Trustees om die behoeftes van die Leerders en Opvoeders te bepaal en befondsing vir Kapitaalprojekte te bekom en aan te
wend. Voorbeelde van Kapitaalprojekte by die verskillende kampusse die laaste paar jaar met geriewe wat 60 jaar oud is en Ieerdergetalle wat beduidend gegroei het:

Voorbereidingskool Preprimêr

 • Vervang heining om skool vir veiligheid,
 • verfraai en beveilig vooraansig van skool,
 • aanbou van pophuis / speelkamer,
 • aanbring van swaaie en klimrame,
 • bou van2 sandputte,
 • stoepreëling aangebring,
 • aanbring van kunsgras op verskeie areas,
 • opgradering van ontvangsarea,
 • vervang gladde en stukkende stoepteëls.

Voorbereidingskool

 • bou klaskamers en kantore,
 • vergrootpersoneelkamer,
 • opgradeer IT Netwerk,
 • opgradeer Graad 1 badkamer,
 • opgradeer Graad 2 badkamer,
 • nuwe waterstoortenke om boorgatwater te kan gebruik,
 • houtdekke rondom bome vir ontspanningsareas,
 • lugversorgers vir alle klasse en kantore,
 • luidsprekers in die skoolsaal,
 • lugversorger in die skoolsaal,
 • tarantula klimrame en glyplanke,
 • koppel boorgat met skool vir kleedkamers se spoelbakke,
 • vervang natuurlike gras met waterbesparende kunsgras,
 • aanbring van elektroniese witborde vir klaskamers,
 • aanbring van ‘n nuwe veiligheidsheining om hele skool en verf bestaande hekke,
 • vervang dakbedekking Graad 2 vleuel,
 • versterking van dakkappe Graad 1 &2 vleuel en admin blok,

Voorbereidingskool Trust (lnsluitende Nasorg)

 • bou 2 x nuwe swembaddens en pawiljoene,
 • gradeer elektrisiteitsvoorsiening op,
 • skaf hittepompe aan vir swembaddens, jaarlikse instandhouding van swembaddens,
 • Tienie Louw Sentrum instandhouding,
 • installeer nuwe krieketnette,
 • trapreëlings vir veiligheid,
 • gradeer veiligheidsheining op
 • instandhouding sportvelde en terrein,
 • stadsbeplannings- en geraasimpakstudie om aktiwiteitsentrum te kan verhuur,
 • installeer kaste in kombuis en koop toerusting aan

Toekomstige kapitaal projekte :

1. Veeldoelige sportvelde

Die oorsprong van die projek het ontstaan by die Sport Afdeling se behoefte aan ‘n Astrobaan vir die hokkiespelers aangesien dit die oppervlak is waarop die leerders in die toekoms gaan speel. Die projek word deur die Trust onderneem met insette vanaf die Skool. Na deeglike konsultasie het die Trust besluit om ‘n Meesterplan te laat opstel.

Die sportveld moet optimaal benut word aangesien daar nie verdere grond beskikbaar is nie. Daar word nou ondersoek gedoen wat die koste sal wees om die suidelike hoek wat onbenut is
gelyk te maak en die veeldoelige sportveld daar te bou sodat die volle grasoppervlak benut kan word.

2. Vervanging van dakbedekking en versterking van dakkappe

Durbanville Voorbereidingskool is reeds 53 jaar oud. Die laaste paar jaar het die skool gereeld lekkasies van die dakke ervaar weens die leiteeldakbedekking wat verweer het en die einde van
hul leeftyd bereik het. Aangesien die eiendom aan die WKOD behoort is dit hul verantwoordelikheid om die dakbedekking te herstel / vervang. Die probleem en behoefte aan vervanging is deur die korrekte prosedure by die WKOD aangemeld. Na deeglike konsultasie met ‘n strukturele ingenieur het die Beheerliggaam egter besluit om die dakkappe en dakbedekking
van die Graad 2 vleuel te vervang om die veiligheid van ons leerders te verseker.

Die werke is teen ‘n koste van R 877,000 deur die Skool laat doen – daar is reeds met die WKOD vergader in ‘n poging om die R 877,000 terug te betaal aan die Skool. Tydens die opvolgondersoek in die Derde Kwartaal het dit ook aan die lig gekom dat die Graad 1 klasse se dakkappe versterking benodig. Die herstelwerk is teen ‘n koste van R 201,000 gedoen. Die Beheerliggaam sal tot op die hoogste vlakke binne die WKOD die saak opneem om die totale uitgawe van R 1.078 miljoen te verhaal.

Die realiteit is dat die R1,078 miljoen uit die skool se reserwefondse moes kom. lndien daar verdere werk gedoen moet word, moet die skool hiervoor begroot. Dit is dus een van die grootste
redes waarom ‘n kapitaalprojek heffing by die skoolfonds geplaas word.

Die Meesterbeplanning vir Kapitaalprojekte vir die volgende 10 jaar (en waarvoor befondsing verseker moet word) is tydens die Begrotingsvergadering aan u voorgehou en die prioriteite is:

Durbanville Voorbereidingskool :

 • Sentralisering van die gefragmenteerde adminkantore na die ingang van die skool asook voorsiening vir nuwe kantore.
 • Uitbreiding van die skoolhoof se kantoor vir ‘n raadsaal vir vergaderings wanneer die personeelkamer in gebruik is.
 • Inrigting van ‘n werkskamer vir die personeel (vir gebruik in die middag wanneer nasorg die klaskamers gebruik) asook ‘n afrol en telefoon lokaal.
 • ‘n Nuwe mediasentrum / biblioteek langs die skoolsaal. . Afdakke oor twee netbalbane (binnehowe) wat ook gebruik kan word vir speelplek tydens pouses en ook as dit reën.
 • Nuwe Graad 3 klaskamers om die tydelike klaskamers te vervang.
 • ‘n Netbal klubhuis met ablusie geriewe om die tekort aan badkamers vir die leerders aan te vul.
 • Herorganisering van die parkeerarea om meer motors te akkomodeer en aanbring van store.

Durbanville Voorbereidinqskool Trust:

 • Grondwerke en dreinering ten einde die gronde maksimaal te benut
 • Bou van twee veeldoelige sportvelde
 • Pawiljoene
 • ‘n Dak oor die swembad vir gebruik deur die jaar asook deur verhuring daarvan inkomste te genereer.
 • Kantore en stoorplek vir die sportafdeling
 • Uitbreiding van Graad R (tans 5 klasse) na 10 klaskamers

Uit bogenoemde sal u sien dat daar heelwat Kapitaalprojekte aangepak moet word, sekeres uit ‘n onderhouds / veiligheidsoogpunt en sekeres om die infrastruktuur van die Skool en Trust tot
voordeel van die Leerders en Opvoeders voortdurend te verbeter. Hierdie projekte benodig befondsing en kundigheid om te beplan en te bestuur.

Met voorafgenoemde in ag geneem, het die Beheerliggaam voorgestel om die skoolfonds te verhoog van R16,150.00 na R18,580.00 vir 2020. Die verhoging bestaan uit twee gedeeltes
naamlik ‘n verhoging van 8.85% (R1,430.00) in die operasionele kostes van die skool en R1,000.00 vir die kapitaalprojekte.

Die gedeelte vir die kapitaalprojekte sal geallokeer word na ‘n kapitaalprojekreserwe en uitsluitlik vir daardie doel aangewend word. Geen gedeelte daarvan sal vir enige operasionele kostes
aangewend word nie.

Die verhoging in die skoolfonds vanaf R16,150.00 na R18,580.00 is derhalwe op 3 Oktober 2019 deur ‘n meerderheid ouers teenwoordig tydens die begrotingsvergadering aanvaar en
goedgekeur.

Ons wil graag vra indien daar ouers is met kundigheid in enige van hierdie velde of toegang het tot verskaffers van hierdie produkte / dienste en bereid is om die Skool te help om die projekte meer
koste doeltreffend aan te pak en te bestuur dat u asseblief met die Skoolhoof dit sal bespreek. Die Beheerliggaamlede en Trustees moet hierdie projekte in hulle privaattyd beplan en bestuur en
daarom kan dit langer neem as iemand wat dit voltyds kan doen, maar die Lede gee hulle tyd kosteloos tot voordeel van die Skool en die huidige en toekomstige Leerders en Opvoeders.

Ons sien uit daarna om met huidige en toekomstige ouers saam te werk om hierdie projekte tot uitvoering te bring.

Skoolfonds 2020: Gr1-3

Die begroting van die skool vir 2020 is op 03 Oktober 2019 by ‘n vergadering aan die ouers voorgelê en deur ‘n meerderheid van die ouers daar verteenwoordig, aanvaar. Die skoolfonds vir 2020 styg vanaf R16,150 na R18,580 per leerder, per jaar. Die verhoging van R2,430 per jaar bestaan uit ‘n verhoging van R1 ,430 per jaar in die operasionele begroting en R1,000 per jaar in die kapitaalbegroting (hierdie verhoging van R1,000 per jaar, word in die aangehegde addendum verduidelik).

Ons skool is ‘n Artikel 21 skool, dit wil sê die Suid-Afrikaanse Skolewet bepaal dat skoolgeld betaalbaar is. Die Beheerliggaam mag dus die betaling daarvan deur ‘n regsproses afdwing (verwys Artikel 40 en 41 van die Skolewet). Openbare skoolfooie is ‘n statutêre verpligting in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet No. 84 van 1996 (soos gewysig), jaarliks vooruitbetaalbaar in die begin van elke skooljaar en die betaling daarvan is VERPLIGTEND, tensy die ouers kwytskelding of gedeeltelike kwytskelding daarvan toegestaan word.

BEIDE biologiese ouers is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die betaling van die skoolfooie, ongeag die ouers se huweliksstatus of egskeidingsooreenkoms. Enige egskeidingsbevel is inter partes bindend op die partye daartoe en het geen effek op die ouers se verpligting teenoor die skool nie. In ‘n poging om die finansiële las van die ouers te probeer verlig, is die skool bereid om gelyke afbetalings op ‘n maandelikse basis toe te laat, wat strek oor 10 maande (31 Januarie 2020 tot 31 Oktober 2020). Hierdie toegewing aan ouers verander op geen wyse die feit dat die betaling van die skoolfonds ‘n statutêre plig is en nie ‘n vrywillige ooreenkoms nie, veral nie ‘n kredietooreenkoms soos beskryf in die bepalings van die Nasionale Kredietwet nie.

DIE TARIEWE PER LEERLING VIR 2020, IS AS VOLG:

1. Eenmalige betaling voor / op 1 Februarie 2020 R17,630.00 [R18,580.00 – R950,00 korting]
2. Gelyke maandelikse betalings oor 10 maande (31 Januarie 2020 – 31 Oktober 2020) R1,858.00 per maand (R18,580.00 per jaar)

LET WEL: lndien ‘n rekening 60 dae agterstallig is en oorhandig word aan die prokureurs, is die volle jaar se uitstaande skoolgelde onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Beide biologiese ouers sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word vir betaling van die uitstaande balans van die jaar se skoolgelde, sowel as vir alle regskostes van die invorderingsproses, op ‘n prokureur en kliënt skaal, rente en invorderingskommissie.

METODES VAN BETALING (Let asb daarop dat die nasorg ‘n ander bankrekening gebruik)

1. INTERNET

Bank ABSA
Takkode 632005 (Durbanville)
Rekeningnommer 1410940074 (tjekrekening)
Verwysing Familiekode (soos aangedui op staat – baie belangrik) en LEERLING SE VAN, byvoorbeeld:
0001 Adams

2. KONTANT
Die wyse van betaling word slegs oorweeg, indien ‘n reëling met die skool getref word en word ontmoedig as gevolg van veiligheidsredes en/of addisionele bankkostes.

AANSOEK OM FINANSIËLE HULP / VRYSTELLING

Ouers wat nie die skoolfonds kan bekostig nie, mag by die Beheerliggaam aansoek doen vir algehele, gedeeltelike of voorwaardelike finansiële hulp / vrystelling van skoolgeld (prosedure soos in Art. 39 van die Skolewet). Om te kwalifiseer vir enige finansiële hulp / vrystelling, word beide die biologiese ouers se gesamentlik jaarlikse bruto inkomste (punt 6.2 van die regulasie) as maatstaf gebruik. Finansiële hulp / vrystelling word gefinansier as ‘n uitgawe-item op die skool se jaarlikse begroting. Aansoeke om vrystelling moet dus met groot omsigtigheid deur ouers hanteer word.

 1. Aansoeke vir finansiële hulp vir 2020 moet ons voor / op Vrydag, 14 Februarie 2020 bereik.
 2. Aansoekvorms is verkrygbaar by me. Wilma Kotzé, by die Finansiële kantoor vanaf Januarie 2020.
 3. SLEGS aansoeke wat VOLLEDIG deur albei ouers ingevul is, sal oorweeg word.
 4. Suksesvolle aansoeke is SLEGS geldig vir die betrokke jaar.
 5. lndien daar nie by die betalingsvoorwaardes gehou word nie, behou die Beheerliggaam die reg voor om die vrystelling ten volle terug te trek en aan die prokureurs te oorhandig.
 6. lndien die ouer se finansiële posisie verander/verbeter, is dit sy/haar plig om die skool onmiddellik hiervan in kennis te stel.

Selfoon- en Selfoonhorlosie Beleid

Die gebruik van selfone en/of selfoonhorlosies (smart watches) sal nie tydens skoolure toegelaat word nie. Leerders moet hierdie items in hulle skooltasse bêre. Geen selfoonhorlosies of selfone mag tydens skooltyd, nasorg of sportoefeninge/wedstryde gebruik word nie. Dit word benadruk dat die skool op geen manier aanspreeklik gehou sal word indien ‘n leerder sy/haar selfoon en/of selfoonhorlosie verplaas of verloor nie. Die leerder bring dit dus op eie risiko! Sou ‘n leerder ‘n selfoon of selfoonhorlosie in skooltyd gebruik, terwyl dit verbied word, sal dit tydelik vanuit die leerder se besit geneem word en in ‘n plek van veilige bewaring gehou word tot aan die einde van die dag. Gedurende skoolure kan die sekretaresse gekontak word en die boodskap sal via die kantoor na die klas aan die betrokke leerder gestuur word.

Godsdiensbeleid

Hierdie dokument is die godsdiensbeleid van Durbanville Voorbereidingskool soos die beheerliggaam dit op 9 Junie 2015 goedgekeur het. Die godsdiensbeleid erken die fundamentele waardes wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die toepaslike bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996, en ander tersaaklike provinsiale wetgewing vervat word.

Artikel 15(1) van die Grondwet bepaal dat elke persoon die reg het op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening.

Artikel 15(2) bepaal voorts dat godsdiensbeoefening by staats- of staatsondersteunde instellings kan geskied, mits:

(a) sodanige beoefening die reëls nakom wat deur die tersaaklike openbare owerheid neergelê is;
(b) dit op ‘n billike grondslag geskied; en
(c) bywoning daarvan vry en vrywillig is.

Durbanville Voorbereidingskool erken dat bogenoemde regte nie absoluut is nie en deur artikel 36 van die Grondwet beperk kan word.

Artikel 7 van die Suid-Afrikaanse Skolewet verleen aan die beheerliggaam die mag om die reëls ingevolge waarvan godsdiensbeoefening moet geskied, te bepaal. Hierdie mag is onderhewig aan die Grondwet en enige toepaslike provinsiale wetgewing. Godsdiensbeoefening moet op ‘n gelyke grondslag geskied, en opvoeders en leerders se bywoning moet vrywillig wees.

Op grond van bogenoemde het die beheerliggaam van Durbanville Voorbereidingskool hierdie godsdiensbeleid met inagneming van die godsdienstige samestelling van die skool en ter uitvoering van die missie van die skool opgestel.

WOORDOMSKRYWINGS

‘Godsdiens’ – verwys and die omvattende en fundamentele oriëntasies in die wêreld, met bepaalde verwysing na heilige, spirituele en niesekulêre oortuigings; vereis toewyding; sluit georganiseerde vorme van geloof en sekere wêreldbeskouinge in, en word ook kollektief gebruik om na daardie organisasies te verwys wat opgerig is ten einde hierdie oortuigings te beskerm en te bevorder.

‘Godsdiensteonderrig’ – verwys na ‘n kurrikulêre program met duidelike en ouderdomsverwante opvoedkundige doelwitte wat vir die onderrig en leer van godsdiens, godsdienste en godsdienstige diversiteit in Suid-Afrika en die wêreld deur die Departement van Onderwys voorgeskryf word. Die studie van godsdiens moet ten doel hê om herkenbare opvoedkundige doelwitte te bereik wat in ooreenstemming is met die doelwitte en uitkomste van ander leerareas, en programme in Godsdiensteonderrig moet, soos ander leerareas in die kurrikulum, tot die ontwikkeling van grondliggende waarnemings-, luister-, skryf- en denkvaardighede bydra.

‘Godsdiensonderrig’ – verwys na ‘n program met inligting oor ‘n bepaalde godsdiens wat ten doel het om navolging van daardie bepaalde godsdiens te bevorder. Die beheerliggaam beskou die huisgesin en geloofsgemeenskap as die hoofvoorsieners van godsdiensonderrig. Die skool is ‘n opvoedkundige instelling, en godsdiensonderrig maak dus nie deel uit van die formele skoolprogram nie. Die skool sal wél sy geriewe vir sodanige programme beskikbaar stel, met dien verstande dat godsdiensonderrig nie met die formele opvoedkundige doelwitte van die skool inmeng nie.

‘Godsdiensbeoefening’ – dui op daardie aktiwiteite of optrede wat aan die waardes van ‘n bepaalde geloof of oortuiging uiting gee, en sluit onder andere bidure, Skriflesing, kleredrag en diëte in. Ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet kan godsdiensbeoefening op die volgende maniere geskied:

 • Vrywillige, openbare geleenthede waar die skool se geriewe vir die doel van godsdiensbeoefening gebruik word.
 • Vrywillige geleenthede (in skooltyd) deur die skoolgemeenskap (leerders en opvoeders)
 • Vrywillige geleenthede in gewone of ander pouses by die skool

SKOOL SE MISSIE

Durbanville Voorbereidingskool se godsdiensbeleid

Ter uitvoering van die skool se visie en missie is Durbanville Voorbereidingskool se godsdiensbeleid op ‘n enkele godsdiens, naamlik Christelike geloof gegrond. Omdat Durbanville Voorbereidingskool die waardes in die Handves van Regte erken en eerbiedig, verseker die beheerliggaam dat die beoefening van ander godsdienste gerespekteer en in ag geneem sal word.

Godsdiensonderrig sal ooreenkomstig die Nasionale Beleid oor Godsdiens en Opvoeding geskied. Sodanige onderrig sal vanuit die skool se oogpunt geskied soos was sy missie en visie dit bepaal. Geen opvoeder sal verplig word om godsdiensonderrig te gee indien hy/sy ‘n gewetensbeswaar een die inhoud van die kurrikulum het nie. Sodanige beswaar moet skriftelik aan die skoolhoof oorgedra word. Die beheerliggaam kan oorweeg om ‘n persoon/persone aan te stel wat nié ‘n probleem sal hê om die bepaalde program aan te bied nie.

Opvoeders en leerders sal die bepaalde godsdiensbeoefening vrywillig kan bywoon. Die skool sal opvoeders of leerders geensins verplig om aan godsdienstige aktiwiteite deel te neem waarteen hulle ‘n gewetensbeswaar het nie. Opvoeders behoor hulself vergewis van die samestelling van ‘n klas in terme van geloofsagtergrond en moet dienooreenkomstige met respek teenoor alle leerders in hul klas optree.

Alternatiewe reëlings sal getref word vir toesig oor die leerders wat nié die godsdiensbeoefening wil bywoon nie. Leerders moet die skool van ‘n brief voorsien waarin hul ouers die gewetensbeswaar bevestig.

Indien enige opvoeder, leerder en/of hul ouers beleef dat bepaalde vorme van geloofsbeoefening in die skool gewetensdwang op hulle toepas, hulle etiketteer; of indien hulle meen dat die aktiwiteite uitgesproke of subtiel nie vrywillig van aard is nie, word hulle versoek om dit onder die aandag van die skoolhoof en/of Beheerliggaam te bring.

Durbanville Voorbereidingskool sal sover moontlik begrip en respek vir godsdienstige diversiteit bevorder en uitbou.